VEGI s.r.o., U Rejdiště 3469/18, Kroměříž 
    

WATER MANAGEMENT
ENVIRONMENT  
GEOLOGY
ENGINEERING
 

Hlavní činnost
inspekce kanalizace kamerou bezvýkopové opravy kanalizace projektová a posudková činnost ve vodním hospodářství a ekologii ekonomické služby

Inspekce kanalizace
se provádí za účelem
zjištění technického stavu kanalizace
dokumentace nově vybudované a opravené kanalizace
vyhledávání trasy a objektů kanalizace 
Průmyslovou kamerou IBAK Kiel a je možno prohlížet:

kanalizace od DN 100 mm včetně nekruhových do rozměru DN 2 000 mm
maximální oblouky potrubí:
90° DN 100 DN 200
45° DN 200 až DN 2 000
max. délka úseku s obloukem 90° 70 m
max. délka úseku s obloukem 45° 160m
Při inspekci kanalizace se zaznamenává:
označení místa, úseku potrubí, světlosti potrubí, materiálu potrubí
hloubky šachet
staničení a způsob zaústění přípojek
celková délka úseku
staničení zjištěných poruch
popis poruch,trhliny a střepy
netěsná trubní spojení,přesazení rour
koroze,kaverny,vtok balastních vod
průmyslová kamera IBAK KIELtechnologie a materiál


Dle požadavku na základě inspekce provádíme:

vyhodnocení stavu kanalizace
návrh časové nutnosti opravy
optimalizaci technologií opravy (výkopem, bezvýkopově, lokálně, komplexně)
propočet nákladů na opravu
geodetické zaměření kanalizace
bezvýkopové opravy kanalizace 

Copyright by ko